Priser for 2021 på vand og fjernvarme er nu fastlagte.

20. december 2021

Bestyrelsen har nu udarbejdet taksterne for 2022.

Vand.

Taksterne for drikkevand skal efter bestyrelsens udarbejdelse godkendes af Varde Kommune, hvilket de blev den 20. december 2021.

Både abonnementsbidrag og driftsbidrag forbliver uændret!

Fjernvarme

Taksterne for fjernvarme i 2022 fortsætter med de samme takster som i 2020 og 2021. I taksterne er der indregnet en henlæggelse på 1.700.000 kr. til et nyt varmepumpe-anlæg.

Taksterne er anmeldt til forsyningstilsynet.

 

Vandtakster kan ses her

Fjernvarmetakster kan ses her