Priser for 2021 på vand og fjernvarme er nu fastlagte.

23. december 2020

Bestyrelsen har nu udarbejdet taksterne for 2021.

Vand.

Taksterne for drikkevand skal efter bestyrelsens udarbejdelse godkendes af Varde Kommune, hvilket de blev d. 16. december. 

Det faste årlige bidrag pr. måler stiger med 175 kr. Stigningen skyldes byggeriet af det nye fremtidssikret vandværk.

Fjernvarme

Taksterne for fjernvarme i 2021 fortsætter med de samme takster som i 2020. I taksterne er der dog indregnet en henlæggelse på 1.400.000 kr. til et nyt varmepumpeanlæg.

Taksterne er anmeldt til forsyningstilsynet.

 

Vandtakster kan ses her

Fjernvarmetakster kan ses her