Betjening af vandmåleren

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt efter leverandørens anvisning og sådan at den er let at aflæse og udskifte.

Opsætning af skabe og andre ting omkring vandmåleren skal være udført så det ikke hindrer adgangen til vandmåleren.

Det er ejerens ansvar, at installationen er i sådan stand at den kan tåle udskiftning af vandmåleren.

Alt vandforbrug skal måles, Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme.

Vandmåleren skal være placeret umiddelbart efter stikledningens indføring i ejendommen.

Vandværket ejer og vedligeholder vandmålerne og har derfor til enhver tid ret til at tilse/ udskifte vandmåleren.

De fleste af målerne vil kunne gøre værket opmærksom på om der er en læk i vandinstallationen.  

 

Betjeningsvejledning Hydrus måler (Video):

Hydrus

 

Har du en Multical 61, kan du se en vejledning her

Multical 61