Energibesparelser

Størstedelen af dine energiudgifter går til opvarmning af din bolig, og derfor er varmen værd at sætte ekstra fokus på. Dine varmeinstallationers tilstand har stor indflydelse på dit forbrug, men forbruget afhænger også af boligens øvrige stand, herunder konstruktion og isolering. 

Selvom du kan spare penge ved blot at være opmærksom på dine varmeforbrugsvaner i hverdagen, kan du ofte spare endnu flere penge ved at udskifte enten ældre varmekilder til nye mere miljørigtige eller kigge på husets isolering.

Få tilskud i hele Danmark!

Energiselskaber i Danmark, er blevet pålagt (sparemål) at medvirke til at gennemføre energibesparelser. Selskaberne erhverver årligt energibesparelser, og indberetter mængden af energibesparelserne, som man har råderet over. Kravene til indberettet mængde stiger løbende, hvilket betyder at selskabernes udgifter dertil er stigende. For Ølgod Fjernvarmeselskab var målet/kravet i 2018: 1424 MWh. Da ordningen startede i 2006 var kravet 341 MWh.

Hver gang du gennemfører energiforbedringer derhjemme får du på længere sigt en mindre energiregning. Det er godt for dig, men at du sparer på energien er også godt for miljøet og klimaet.

Du kan læse mere om energiforbedring af din bolig eller virksomhed på SparEnergi.dk.

Husk at indsende INDEN du går i gang!

For at du kan få tilskuddet, skal du oprette dig som bruger og udfylde ansøgningsskemaet inden du går i gang med projektet. Hvis vi ikke har modtaget din elektroniske ansøgning, inden du går i gang med de energibesparende tiltag, er du ikke berettiget til tilskud.

Hvor stort er tilskuddet?
Det udbetalte tilskud afhænger af hvor mange KWh der kan spares i forhold til din nuværende situation. I en beregning benyttes standardværdier for besparelsen i KWh, som Energistyrelsen har defineret.

Er du utryg/usikker ved at bruge hjemmesiden for energitilskud kontakt da vores formidler Energysolution på 70404101.

Gælder det en ansøgning vedr. industri eller andre erhvervsdrivende, kan du kontakte os på 75244188 for hjælp

For at få tilskud til energibesparelser, skal du ansøge her: