Måske har du mulighed for rabat!

Nogle forsikringsselskaber tilbyder rabat på rørskade-forsikringen hvis der er installeret læk-overvågning af vand- og varmeinstallationen.

I Ølgod er næsten samtlige varmemålere med læk-overvågning.Det kan du læse meget mere om her.

Derfor har vi udformet en blanket du kan udfylde og sende til dit forsi-kringsselskab. Den skal underskrives af både dig selv og os. Henvend dig til kontoret for nærmere oplysninger.

 Rørskadeforsikring