Vandsektorloven

Som vandværk med et salg på mere end 200.000 m3 er Ølgod Vandværk underlagt Vandsektorloven.

Hvad er Vandsektorloven?

Vandsektorloven blev vedtaget i 2009 gældende fra 2010 og omfatter alle kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber samt de private, forbrugerejede andelsvandværker, der fakturerer for mere end 200.000 m3 vand om året.

Hovedelementer i loven:

  • Adskillelse mellem myndighed og drift - dvs. selskabsgørelse af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger.
  • Økonomisk ramme for vandselskaber - dvs. et loft for hvor mange penge, vandselskaberne må tage for vandet og hvor stor en opsparing, selskaberne må have til fremtidige investeringer.
  • Proces- og resultatorienteret benchmarking, så vandselskaberne kan måles op mod hinanden på pris og effektivitet.
  • Oprettelse af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og forbrugerstyrelsen til at varetage benchmarkingen, fastsætte prisloft og formulere krav til effektiviseringer for de enkelte vandforsyninger.
  • Mulighed for tilknyttede aktiviteter.
  • Oprettelse af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond med statslig støtte til og med 2013.

 

Loven har haft stærke følger for vandsektoren bl.a. i form af øgede administrative byrder. Der er gennemført flere analyser og evalueringer af loven og dens konsekvenser. Du kan se et par af dem her:

DOWNLOAD
CE Kommentarer Til Evaluering Af Vandsektorloven 8April2014.pdf
DOWNLOAD
Copenhagen Economics Rapport Forbrugerejede Vandvaerker Og Prisregulering.pdf
DOWNLOAD
Deloitte Evaluering Af Vandsektorloven.pdf