Priser

Gældende for 2022 (1/1 - 31/12)

   Effektbidrag, årligt.:

    

    (excl. moms)

    incl. moms 

         
A.  Parcelhus   

(2.760,00)

 3.450,00

B.  Lejlighed  

 (1.840,00)

2.300,00

C.

 Ungdomsbolig   

(800,00)

1000,00

D.  Erhvervslokaler/m2      
   0 til 400 m2  

 (20,00)

 25,00

   401 til 5.000 m2  

 (15,00)

 18,75

   over 5.001 m2  

 (7,50)

 9,38

         
Der gives 36% i rabat på ovennævnte Effektbidrag for boliger der er bygget efter BR 15.
         
Arealer er opmålt efter udvendige bygningsmål.   
         
   Abonnementsbidrag årligt.:      
         
   Pr. installeret måler  

(950,00)

 1187,50

         
   Forbrugsbidrag.:      
 

 Varmeleverance pr. målt MWh

 

 (304,00)

 380,00

         

Såfremt den gennemsnitlige afkøling – d.v.s. forskellen mellem fremløbstemperatur og returtemperatur – er mindre end 30° C på årsbasis, kan der pålægges et gebyr på 2 % af MWh prisen for hver grad afkølingen er mindre end 30° C. 

Betalingerne opkræves i rater og udgør 4 acontobeløb, der reguleres én gang årligt.

Raterne betales i følgende måneder: februar, april, juli, oktober. Opkrævningen fremsendes ca. 10 dage før.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2021, og gældende fra d. 1. januar 2022.

Takstblade

DOWNLOAD
Takstblad 2022
DOWNLOAD
Takstblad 2021
DOWNLOAD
Takstblad 2020
DOWNLOAD
Takstblad 2019
DOWNLOAD
Takstblad 2018
DOWNLOAD
Takstblad 2017-2018