Som producent af fjernvarme er vi forpligtet til at afgive en deklaration på vores brændselsfordeling

og den deraf følgende udledning af drivhusgasser ved produktion af fjernvarme med de anvendte anlæg.

Nedenstående deklaration for 2020 viser den samlede brændselssammensætning og miljøpåvirkningen ved forbruget af 1 kWh varme.

Afbrænding af flis som udgør størstedelen af vores brændsel

betragtes i den anvendte vejledning som co2-neutral og indgår derfor i beregningen af co2 med 0.

 

Du kan hente PDF-udgaven her: