Kapaciteter på produktionsanlæg

Navn Brændsel Opstart Varme ydelse El ydelse Virkningsgrad Årlige driftstimer
    [År]  [MW]  [MW]  [%]  [timer]
Gas turbine Fossil - Naturgas 1991 8,5 3,7 85 10
Flis kedel Biomasse - Skovflis 2006 8,0 0 101 8000
Olie kedel Fossil - Fyringsolie 2006 10,0 0 92 20
Træpille kedel Biomasse - Tørflis/træpiller 2013 2,0 0 93 2500
Naturgas kedel Fossil - Naturgas 2018 5,5 0 100 375
             
Samlet produktionskapacitet     34,0      
             
Eksterne produktionsanlæg          
Super Brugsen Overskudsvarme fra køleanlæg  2013  0,1  0