Kapaciteter på produktionsanlæg

Navn Brændsel Opstart Varme ydelse El ydelse Virkningsgrad Årlige driftstimer
    [År]  [MW] [MW] [%] [timer]
Flis kedel Biomasse - Skovflis 2006 8,0 0 101 8.000
Olie kedel Fossil - Fyringsolie 2006 10,0 0 92 20
Træpille kedel Biomasse - Tørflis/træpiller 2013 2,0 0 93 2.500
Naturgas kedel Fossil - Naturgas 2018 5,5 0 100 375
El kedel El - 10 kV 2021 6,0 0 100 2.000
             
Samlet produktionskapacitet     31,5      
             
Eksterne produktionsanlæg          
Super Brugsen Overskudsvarme fra køleanlæg  2013  0,1  0