Sådan aflæses din varmemåler

Som forbruger har du ret til at kende tidspunktet for hvornår din varmemåler aflæses, så du selv har mulighed for at kontrollere om aflæsningen er korrekt. Nedenfor finder du en beskrivelse af hvordan og hvornår vi aflæser målere her i Ølgod.

Ølgod Fjernvarmeselskab råder over følgende typer af varmemålere med forskellige aflæsningsmetoder.

Multical 66, 601 og 602 aflæses via radionetværk hvilket de bliver den 28. i hver måned, hvor det normalt lykkes at aflæse ca. 95% af målerne. De resterende målere forsøges aflæst over de efterfølgende dage. De målere der ikke bliver aflæst, skyldes radionetværks problemer/dækning. Kun i forbindelse med årsaflæsningen bliver alle målerne aflæst. De målere, som ikke bliver aflæst via radionetværket, kører vi forbi for at lave en manuel radioaflæsning med håndterminalen.

Sharky ultralydsmåler, aflæses med et wireless M-bus system. 

I varmeværkets skorsten på Industrivej 9, er der monteret 3 panelantenner som aflæser varmemålerne flere gange dagligt.

I forbindelse med en flytning, hvor vi bliver bedt om at aflæse varmemåleren, bliver den aflæst på det aftalte tidspunkt.

Aflæsningerne fra alle målerne bliver gjort tilgængelige på vores hjemmeside via eForsyning, sådan at man kan følge med i forbruget. Det er den aflæsning der ligger tættest på midnat der bliver vist i eForsyning.

I forbindelse med årsaflæsningen, der foretages sidst i december måned, bliver den nyeste aflæsning, af de aflæsninger som ligger inden for intervallet +/- 5 dage, ophøjet til en årsaflæsning.

Hvis der opstår tvivl om rigtigheden af de fjernaflæste tal, er det målerens tællerstand der er gældende.