Driftsbidrag

Gældende priser 2021 - Godkendt af Varde Kommune d. 16.12.2020

 Se under menuen takstblade for alle takster. Særlige takster gælder i forsyningsområdet Grønfeldt.

 

   (excl. moms)

    incl. moms
Abonnementsafgift årligt.:                        

            

pr. installeret måler. 

 (800)

 1.000

     
Specielle brandslukningsanlæg                     
Sprinkleranlæg med og uden reservoir    
5 x abonnementsbidrag 

 (3.300)

 4.125

     
Forbrugsbidrag.:     
Byggevand ( parcelhuse )

 (500)

 625

Byggevand større byggerier - efter måler    
 

 

 

Driftsbidrag til Ølgod Vandværk pr. m3      

 (2,84)

 3,55

     
Afgift af ledningsført vand pr. m3

 (6,18)

 7,73

     
Afgift til drikkevandsbeskyttelse pr. m3

 (0,00)

 0,00

     
Samlet pris pr. m3

(9,02)

 11,28

     

Betalingen opkræves i rater der forfalder til betaling henholdsvis 1. marts (samtidig med årsopgørelsen) og 2. september. Aconto opkrævningen reguleres en gang årligt i forbindelse med årsopgørelsen.

Takstblade

DOWNLOAD
Takstblad 2021
DOWNLOAD
Takstblad 2020
DOWNLOAD
Takstblad-2019.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2018.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2017.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2016.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2015.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2014.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2013.pdf