Driftsbidrag

Gældende priser 2021 - Godkendt af Varde Kommune d. 16.12.2020 (opdateret 01.02.2021)

 Se under menuen takstblade for alle takster. Særlige takster gælder i forsyningsområdet Grønfeldt.

 

   (excl. moms)

    incl. moms
Abonnementsafgift årligt.:                        

            

pr. installeret måler. 

 (800)

 1.000

     
Specielle brandslukningsanlæg                     
Sprinkleranlæg med og uden reservoir    
5 x abonnementsbidrag 

 (3.300)

 4.125

     
Forbrugsbidrag.:     
Byggevand ( parcelhuse )

 (500)

 625

Byggevand større byggerier - efter måler    
 

 

 

Driftsbidrag til Ølgod Vandværk pr. m3      

 (2,84)

 3,55

     
Afgift af ledningsført vand pr. m3

 (6,18)

 7,73

     
Afgift af ledningsført vand (11/12) 1/2 2021 pr. m3

 (0,17)

 0,22

Ovenstående afgift er vedtaget d. 26. januar 2021.    
 

 

 

Samlet pris pr. m3

(9,19)

 11,50

     

Betalingen opkræves i rater der forfalder til betaling henholdsvis 1. marts (samtidig med årsopgørelsen) og 2. september. Aconto opkrævningen reguleres en gang årligt i forbindelse med årsopgørelsen.

Takstblade

DOWNLOAD
Takstblad 2021
DOWNLOAD
Takstblad 2020
DOWNLOAD
Takstblad-2019.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2018.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2017.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2016.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2015.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2014.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2013.pdf