Kapaciteter på produktionsanlæg

​Opdateret okt. 2022 med tal for 2021
Navn Energi input Lasttype Opstart Varme ydelse El ydelse Virkningsgrad Årlig produktion
      [År]  [MW] [MW] [%] [MWh]
Flis kedel Biomasse - Skovflis Grundlast - primær 2006 8,0 0 101 45.000
Olie kedel Fossil - Fyringsolie Spids- og reservelast 2006 10,0 0 92 200
Træpille kedel Biomasse - Tørflis/træpiller Grundlast - sekundær 2013 2,0 0 93 6.000
Naturgas kedel Fossil - Naturgas Spids- og reservelast 2018 5,5 0 100 1.400
El kedel El - 10 kV Grund-, spids- og reservelast 2021 6,0 0 100 2.700
               
Eksterne produktionsanlæg              
Super Brugsen Overskudsvarme fra køleanlæg   2013  0,1  0   50
Samlet produktionskapacitet       31,6   Samlet prod. 55.350
               

Grønne omstillingsplaner

Planlagte produktionsenheder pr. okt. 2022. (Er meget afhængig af politiske udmeldinger og omkostninger til brændsel)

Navn Energi input Lasttype Opstart Varme ydelse El ydelse Virkningsgrad Årlig produktion
      [År]  [MW] [MW] [%] [MWh]
Varme akkumuleringstank     2023-24        
Luft/vand varmepumpeanlæg El Grund- og reservelast 2026 4,0 0 320 20.000