Kapaciteter på produktionsanlæg

​Opdateret januar 2024 med tal for 2023
Navn Energi input Lasttype Opstart Varme ydelse El ydelse Virkningsgrad Årlig produktion
      [År]  [MW] [MW] [%] [MWh]
Flis kedel Biomasse - Skovflis Grundlast - primær 2006 8,0 0 101 36.100
Olie kedel Fossil - Fyringsolie Spids- og reservelast 2006 10,0 0 92 200
Træpille kedel Biomasse - Tørflis/træpiller Grundlast - sekundær 2013 2,0 0 93 4.800
Naturgas kedel Fossil - Naturgas Spids- og reservelast 2018 5,5 0 100 1.500
El kedel El - 10 kV Grund-, spids- og reservelast 2021 6,0 0 100 9.300
               
Eksterne produktionsanlæg              
Super Brugsen Overskudsvarme fra køleanlæg   2013  0,1  0   50
Samlet produktionskapacitet       31,6   Samlet prod. 51.950
               

Grønne omstillingsplaner

Planlagte produktionsenheder pr. maj. 2023. (Er meget afhængig af politiske udmeldinger og omkostninger til brændsel)

Navn Energi input Lasttype Opstart Varme ydelse El ydelse Virkningsgrad Årlig produktion
      [År]  [MW] [MW] [%] [MWh]
Varme akkumuleringstank     2024        
Luft/vand varmepumpeanlæg El Grund- og reservelast 2024-25 5,0 0 300 20.000