Som producent af fjernvarme er vi forpligtet til at afgive en deklaration på vores brændselsfordeling

og den deraf følgende udledning af drivhusgasser ved produktion af fjernvarme med de anvendte anlæg.

Nedenstående deklaration for 2021 viser den samlede brændselssammensætning og miljøpåvirkningen ved forbruget af 1 kWh varme.

Afbrænding af flis, som udgør størstedelen af vores brændsel, betragtes i den anvendte vejledning som CO2-neutral og indgår derfor i beregningen af CO2 med 0.

Da en del af fjernvarmen i 2021 er produceret på en elkedel, er CO2 belastningen steget i forhold til 2020 værdierne, idet el er regnet til en CO2 belastning på 123 g/kWh.