Som producent af fjernvarme er vi forpligtet til at afgive en deklaration på vores brændselsfordeling

og den deraf følgende udledning af drivhusgasser ved produktion af fjernvarme med de anvendte anlæg.

Nedenstående deklaration for 2023 viser den samlede brændselssammensætning og miljøpåvirkningen.

Afbrænding af flis, som udgør størstedelen af vores brændsel, betragtes i den anvendte vejledning som CO2-neutral og indgår derfor i beregningen af CO2 med 0.

Ved beregning af udledning i forbindelse med brug af el er der brugt senest tilgængelige version som er deklarationen for 2021.

 

//