Priser

Gældende for 2024 (1/1 - 31/12)

   Effektbidrag, årligt.:

    

    (excl. moms)

    incl. moms 

         
A.  Parcelhus   

(2.760,00)

 3.450,00

B.  Lejlighed  

 (1.840,00)

2.300,00

C.

 Ungdomsbolig   

(800,00)

1000,00

D.  Erhvervslokaler/m2      
   0 til 400 m2  

 (20,00)

 25,00

   401 til 5.000 m2  

 (15,00)

 18,75

   over 5.001 m2  

 (7,50)

 9,38

         
Der gives 36% i rabat på ovennævnte Effektbidrag for boliger der er bygget efter BR 15.
         
Arealer er opmålt efter udvendige bygningsmål.   
         
   Abonnementsbidrag årligt.:      
         
   Pr. installeret måler  

(950,00)

 1187,50

         
   Forbrugsbidrag.:      
 

 Varmeleverance pr. målt MWh

 

 (436,00)

 545,00

         

Såfremt den gennemsnitlige afkøling – d.v.s. forskellen mellem fremløbstemperatur og returtemperatur – er mindre end 30° C på årsbasis, kan der pålægges et gebyr på 2 % af MWh prisen for hver grad afkølingen er mindre end 30° C. 

Betalingerne opkræves i rater og udgør 4 acontobeløb, der reguleres én gang årligt.

Raterne betales i følgende måneder: februar, april, juli, oktober. Opkrævningen fremsendes ca. 10 dage før.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 13.12.2023, og gældende fra d. 1. januar 2024.

//