Ledningsnet

Her på siden kan du set et kort over Ølgod Fjernvarmeselskabs ledningsnet. 

Violet farve angiver: Fjernvarmerør i drift.

Grøn farve angiver: Projekterede rør.

Ved gravearbejde skal der søges ledningsoplysninger på LER.DK