Visionen er udarbejdet i forbindelse med et strategi seminar, der blev afviklet i september 2023. Seminaret blev afviklet med MVR Consult som tovholder.

Visionen blev udarbejdet efter at bestyrelsen havde gennemført en SWAT analyse i begge forsyningsselskaber.

Udover visionen er der nu også udarbejdet strategiske fyrtårne frem mod 2030.

Medarbejderne har ligeledes været igennem en proces med udarbejdelse af en SWAT analyse, og efterfølgende strategiske mål.