Vandets hårdhed

Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium i vandet. Hårdheden betyder fx. noget for sæbeforbruget ved vask, da hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Linket nedenfor guider dig til et kort over drikkevands hårdhed i Danmark.

Drikkevandets hårdhed - GEUS 

Forsyningsområde Ølgod

Vandet har en hårdhed på omkring 9 °dH, hvilket er det man kalder middelhårdt (8-12 °dH).

Forsyningsområde Tistrup

Vandet har en hårdhed på omkring 10 °dH, hvilket er det man kalder middelhårdt (8-12 °dH)