Vandkvalitet

Tilbage i efteråret 2017, blev der vedtaget en ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bek. nr. 1147 af 24/10/2017. Den nye bekendtgørelse betyder, at vandanalyser skal udtages inde hos en forbruger ved et tapsted, uden at vandet som tidligere måtte løbe i 10 min. Tidligere vandanalyser var derfor et udtryk for vandkvaliteten på ledningsnettet, hvorimod analyserne efter de nye regler er et udtryk for vandkvaliteten inde hos forbrugeren. 

Efter den nye bekendtgørelse udtages vandanalyserne nu på faste adresser, og i vores forsyningsområde udtages der 7 årlige analyser som analysepakke A og 2 årlige analyser som analysepakke B. 

Hver gang der udtages en analyse hos er forbruger, udtages der også en analyse pakke A på afgangsvandet fra vandværket. Herved kan vi ved en overskridelse af grænseværdierne fastlægge om årsagen ligger i forbrugerens installation, eller om årsagen til overskridelsen kommer fra vandværket.

Analysepakke A handler primært om at analysere for bakteriologiske forhold, ud over jern, smag, pH, turbiditet, smag og ledningsevne.

I analysepakke B analyseres for mere end 105 parametre, som kan ses i resultaterne under analyser.

Vi har valgt at informere forbrugerne om resultaterne for analysepakke B, hvilket er meget mere end der kræves.

De nye krav har medført mere end en fordobling af omkostningerne til vandanalyser.