Vand kvalitet

Tilbage i efteråret 2017 trådte en ny bekendtgørelse i kraft.
Tilbage i efteråret 2017, blev der vedtaget en ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bek. nr. 1147 af 24/10/2017. Den nye bekendtgørelse betød at fremtidige vandanalyser skal udtages inde hos en forbruger ved et tapsted, uden at vandet som tidligere måtte løbe i 10 min. Tidligere vandanalyser var derfor et udtryk for vandkvaliteten på ledningsnettet, hvorimod analyserne efter de nye regler er et udtryk for vandkvaliteten inde hos forbrugeren. 

Efter den nye bekendtgørelse udtages vandanalyserne nu på faste adresser, og i vores forsyningsområde udtages der 7 årlige analyser som analysepakke A og 2 årlige analyser som analysepakke B. 

Hver gang der udtages en analyse hos er forbruger, udtages der også en analyse pakke A på afgangsvandet fra vandværket. Herved kan kan vi ved en overskridelse af grænseværdierne fastlægge om årsagen ligger i forbrugerens installation, eller om årsagen til overskridelsen kommer fra vandværket.

Analysepakke A handler primært om at analysere for bakteologiske forhold, ud over jern, smag, pH, turbiditet, smag og ledningsevne.

Analysepakke B handler om at få analyseret for mere end 105 parameter, som kan ses i resultaterne under analyser.

Vi har valgt at informere forbrugerne om resultaterne for analysepakke B, hvilket er meget mere end der kræves.

De nye krav har medført mere end en fordobling af omkostningerne til vandanalyser.