Gebyrer

Vi følger standardgebyrerne for el, gas og varmeområdet.
         kr. inkl. moms
Rykkerskrivelse         momsfri         100,00
Inkassomeddelse

momsfri

100,00

Betalingsordning

momsfri

100,00

Gebyr flytteopgørelse   

 81,25

Genoplukning inden for normal arbejdstid  

 1000,00

Genoplukning uden for normal arbejdstid  

1500,00

Nedtagning af måler   

 750,00

Genetablering af måler   

 750,00

Målerundersøgelse på stedet   

 418,75

Udbringning af måler   

 206,25

Timepris håndværker  

 468,75

Timepris tekniker  

 593,75

     

Ved for sen indbetaling beregnes rente i h.t. rentelovens § 3 stk. 2 jvf. § (Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg på 7 % p.a.) Renten beregnes fra 30 dage efter fakturadatoen.

//