Vær opmærksom når du graver!

 

Spørg os før du graver - og gør det i god tid!

Der skal altid indhentes ledningsoplysninger før et gravearbejde går i gang.

Dette gælder også for gravearbejde på privat grund.

Det gælder ethvert bore-, grave- og nedramningsarbejde i jorden (gade, vej, mark m.v.), og det er entreprenørens ansvar, at det sker.

Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder skal, inden et gravearbejde påbegyndes, søge ledningsoplysninger gennem http://www.ler.dk/

Opstår der akut behov for ledningsoplysninger, eller sker der skader på ledningsnettet under gravearbejdet, så kontakt os.