Forsyningsområde

Vandværkerne i Varde Kommune har hver især fået tildelt et forsyningsområde. Forsyningsområderne for vandværkerne kan ses på nedenstående kort.

Kort

Ølgod Vandværk er pr. 1. januar sammenlagt med Tistrup Vandværk og leverer herefter drikkevand til ca. 2.900 forbrugere. En mindre del af drikkevandet leveres også til forbrugere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Drikkevandet leveres fra 2 stk. vandværker ud i selvstændige ledningsnet, der ikke er forbundet med hinanden. Vandsammensætningen i de 2 områder er derfor ikke ens, og der udtages vandanalyser i begge ledningsnet.