Forsyningsområde

Vandværkerne i Varde Kommune har hver især fået tildelt et forsyningsområde. Forsyningsområderne for vandværkerne kan ses på nedenstående kort.

Kort

Ølgod Vandværk leverer vand til mere end 2065 forbrugere. En mindre del af drikkevandet leveres til forbrugere i Ringkøbing-Skjern Kommune. I 2018 fordelte den leverede vandmængde sig med 40 % til byen og 60 % til oplandet.

I forsyningsområdet forventes der et årligt potientielt merforbrug på ca. 35.000 m³, fordelt på ca. 45 ejendomme.