Drikkevandsanalyser

Da ledningsnettene i forsyningsområderne Ølgod og Tistrup ikke er forbundet sammen og drikkevandet produceres på 2 forskellige anlæg, udtages der vandprøver i begge områder. Der er forskel på resultaterne, som primært skyldes forskelle i grundvandet.