Lækagekontrol

De fleste af vores målere har indbygget lækage- og sprængningskontrol. Hvordan lækagefunktionen virker kan du læse en beskrivelse af herunder.

Fjernvarmemåleren er udstyret med 2 flowdele, hvilket gør at elektronikken (regneenheden) kan beregne om der er utætheder i en fjernvarmeinstallation. En utæthed kan være en lækage (vandmængder fra ca. 15 L/h op til 300 L/h), eller en direkte sprængning (vandmængder større end 300 L/h). I tilfælde af en lækage giver varmemåleren via et radionetværk besked til en computer, som efterfølgende sender en mail til driftspersonalet på varmeværket. Er der tale om en direkte sprængning, bliver der via radionetværket sendt en SMS til den person som har vagten på varmeværket.

Ved besked om en lækage, forsøger driftspersonalet at kontakte den pågældende forbruger, med henblik på at undersøge om der faktisk er en lækage. Situationen er ikke umiddelbart kritisk.

Ved besked om en sprængning, kontrollerer driftspersonalet om vandpåfyldningen til fjernvarme nettet er steget med mere end 300 L/h over en halv time (vedvarende). Er det tilfældet, så forsøges det at kontakte den pågældende forbruger omgående, med henblik på at få sprængningen lokaliseret og stoppet.

Hvis vandpåfyldningen til fjernvarmenettet stiger kortvarigt, og efterfølgende falder tilbage til normalt niveau, er der blot tale om at der bliver efterfyldt fjernvarmevand på anlægget. Driftspersonalet vil derfor ikke foretage sig yderligere.

Lækage- og sprængningskontrol er til stor gavn for miljøet, da vandtabet i boliger kan reduceres væsentligt. Forbrugeren opnår også en økonomisk besparelse, da erfaringer viser at utætheder bliver opdaget længe før end hvis der ikke var installeret lækage- og sprængningskontrol.

Vidste du at nogle forsikringsselskaber tilbyder rabat på rørskadeforsikringen hvis der er installeret læk-overvågning af vand- og varmeinstallationen? Kontakt dit forsikringsselskab for mere info.

Der er installeret lækage- og sprængningskontrol i alle installationer, på nær de installationer, hvor der er fælles fremløb.

I løbet af et år konstaterer vi typisk lækage i 3 – 5 installationer.

Lækage og sprængningskontrol skal opfattes som en uforpligtende service, uden garanti for at alle utætheder overvåges. Fjernvarme værket kan derfor ikke på nogen måde gøres ansvarlig over for skader som måtte opstå ved lækager eller sprængninger, på grund af mangelfuld information eller henvendelse til forbrugeren.