Sådan aflæses din vandmåler

Som forbruger har du ret til at kende tidspunktet for hvornår din måler aflæses, så du selv har mulighed for at kontrollere om aflæsningen er korrekt. Nedenfor finder du en beskrivelse af hvordan og hvornår vi aflæser målerne.

 

Hydrus ultralydsmåler, aflæses med et wireless M-bus system. 

I varmeværkets skorsten på Industrivej 9, er der monteret 3 panelantenner som aflæser vandmålerne flere gange dagligt. Hvis der kan opnås radiokontakt til måleren, vil den blive aflæst hver time, og så tæt på timeskiftet som muligt. I praksis vil det betyde at alle målerne i byområdet bliver aflæst op til 24 gange dagligt. Den sidste aflæsning i døgnet inden døgnskiftet bliver eksporteret til forbruger og finanssystemet (FOF).

En del af målerne uden for byområdet bliver også aflæst flere gange dagligt, men der er dog også nogle af målerne, som ikke bliver aflæst af panel antennerne i varmeværkets skorsten på grund af utilstrækkelig radionetværksdækning.

De målere der ikke kan aflæses af panel antennerne aflæses med ”drive by” via wireless M-Bus efter udgangen af hvert kvartal.

Aflæsningerne fra alle målerne bliver gjort tilgængelige på vores hjemmeside via eForsyning, sådan at man kan følge med i forbruget. Det er den aflæsning der ligger tættest på midnat der bliver vist i eForsyning.

I forbindelse med årsaflæsningen, der foretages i starten af januar måned, bliver den nyeste aflæsning, af de aflæsninger som ligger inden for intervallet +/- 7 dage, ophøjet til en årsaflæsning.

Hvis der opstår der tvivl om rigtigheden af de fjernaflæste tal, er det målerens tællerstand der er gældende.

I forbindelse med en flytning, hvor vi bliver bedt om at aflæse vandmåleren, bliver den aflæst på det aftalte tidspunkt.