Sådan aflæses din vandmåler

Som forbruger har du ret til at kende tidspunktet for hvornår din måler aflæses, så du selv har mulighed for at kontrollere om aflæsningen er korrekt. Nedenfor finder du en beskrivelse af hvordan og hvornår vi aflæser målere her i Ølgod.

Ølgod Vandværk råder over følgende typer af koldtvandsmålere med forskellige aflæsningsmetoder.

Multical 61, aflæses via GPRS kommunikation og sidder typisk placeret hos storforbrugere. De aflæses en gang om ugen.

Multical 61, aflæses via radionetværk (kun i byen). De aflæses den 2. i hver måned, hvor det normalt lykkes at aflæse ca. 95% af målerne. De resterende målere forsøges aflæst over de efterfølgende dage. De resterende målere forsøges aflæst over de efterfølgende dage. De målere der ikke bliver aflæst, skyldes radionetværks problemer/dækning. Kun i forbindelse med årsaflæsningen bliver alle målerne aflæst. De målere, som ikke bliver aflæst via radionetværket, kører vi forbi for at lave en manuel radioaflæsning med håndterminalen.

Multical 61, aflæses med manuelt betjent radiohåndterminal (industri- og landområde). De aflæses én gang hvert halve år.

Hydrus ultralydsmåler, aflæses med et wireless M-bus system. I varmeværkets skorsten på Industrivej 9, er der monteret 3 panelantenner som aflæser vandmålerne flere gange dagligt. De målere der ikke kan aflæses af panel antennerne aflæses med ”drive by” via wireless M-Bus hvert kvartal.

I forbindelse med en flytning, hvor vi bliver bedt om at aflæse vandmåleren, bliver den aflæst på det aftalte tidspunkt.

Aflæsningerne fra alle målerne bliver gjort tilgængelige på vores hjemmeside via eForsyning, sådan at man kan følge med i forbruget. Det er den aflæsning der ligger tættest på midnat der bliver vist i eForsyning.

I forbindelse med årsaflæsningen, der foretages i starten af januar måned, bliver den nyeste aflæsning, af de aflæsninger som ligger inden for intervallet +/- 7 dage, ophøjet til en årsaflæsning.

Hvis der opstår der tvivl om rigtigheden af de fjernaflæste tal, er det målerens tællerstand der er gældende.