Tilslutning

At tilslutte en ejendom til fjernvarme er et samarbejde mellem ejer, VVS-installatør og værk. Nedenfor kan du se 'køreplanen' for hvordan vi gør det i Ølgod.

Forløbsbeskrivelse for tilslutning til fjernvarmeværket:

 1. Ny forbruger kontakter os, og vi informerer om priser, tilslutning, mm. Der sendes evt. et tilbud på tilslutningen til forbrugeren.
 2. VVS firmaet laver en tilmelding via vores hjemmeside.
 3. Aftale om fjernvarmetilslutning sendes til forbrugeren, sammen med en faktura på tilslutningen, bestemmelser, takstblad og vedtægter.
 4. Efter betaling af fakturaen, kan etablering af stikledningen finde sted.
 5. Fjernvarmeselskabet foranlediger at indføringsbøjning og evt. foringsrør bliver monteret.
 6. Stikledningen bliver etableret tidligst ved støbning af sokkel, men gerne senere. Afspærringsventiler (hovedhaner) monteres på væg af fjernvarmeværket.
 7. VVS firmaet opbygger installationen i bygningen.
 8. Installationen gennemskylles med fjernvarmevand inden idriftsætningen.
 9. Færdigmeldingen udfyldes på hjemmesiden.
 10. VVS firmaet afhenter fjernvarmemåleren på Industrivej 9.
 11. Fjernvarmeselskabet plomberer måleren ved lejlighed eller efter aftale. Under plomberingen bliver installationen også gennemgået for evt. mangler m.m. Ved mangler orienteres ejeren af ejendommen.