Nuværende og kommende forsyningsområde

Ølgod Fjernvarmeselskab har i mange år været den fortrukne leverandør af varme til opvarmning af boliger i Ølgod, og leverer i dag fjernvarme til mere end 1685 tilslutningssteder inkl. industri. Tilslutningsandelen i eksisterende boligområder er således mere end 99 %.

Efter udflytning af hoved centralen, fra midtbyen til industrikvarteret, tilbage i 2006, er efterspørgslen på fjernvarme til industriområdet steget betragteligt, og siden 2006 er der tilsluttet mere end 50.000 m² bygninger alene beliggende i industrikvarteret.

Grundet regeringens ønske om udfasning af naturgas til opvarmning, samt øvrige industrivirksomhederes ønske om at udfase naturgassen, tilbydes der nu fjernvarme til den resterende del af industrikvarteret. Samlet set er der tale om yderligere opvarmning af ca. 55.000 m² lokaler.

Udrulningen af fjernvarmen er godkendt af Varde Kommune d. 16. nov. 2022, men er betinget af en VVM screening, samt tilskud fra fjernvarmepuljen. Se Varde Kommunes godkendelse her.

Inden der kan leveres fjernvarme, skal der etableres et nyt rørsystem, hvor etableringen heraf påbegyndes i 2023, og forventes afsluttet i 2024.

Den planlagt rørføring for industrikvarteret kan ses på denne tegning.

Områder der i dag forsynes med fjernvarme kan ses i nedenstående kort.

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.