Hvem er vi?

Ølgod Tekniske Værker (ØTV) er ikke nogen juridisk person eller et firmanavn. Det er en sammenslutning af driften af de to andelsselskaber Ølgod Vandværk a.m.b.a. og Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Selskaberne er selvstændige enheder med selvstændige regnskaber. Selskaberne ledes af en fælles bestyrelse på 7 personer og har fælles driftlsedelse.

Oprindeligt var Ølgod Andels Elektricitetsværk også med i sammenslutningen, men selskabet blev nedlagt i 1984 og elforsyningen overgik til det daværende SAEF (i dag SydEnergi).

Personalet er ansat i Ølgod Fjernvarmeselskab, som løser de administrative og driftstekniske opgaver for Ølgod Vandværk.

Ølgod Fjernvarmeselskab udfører derudover administrative opgaver for:

Ølgod Antenneforening, med ca. 1250 forbrugere.

Gårde Vandværk, med ca. 150 forbrugere.