Driftsbidrag

Gældende priser 2024 - Godkendt af Varde Kommune d. 06.12.2023

Se under menuen takstblade for alle takster. Særlige takster gælder i forsyningsområderne for de tidligere vandværker: Tistrup, Hjedding og Lindbjerg.

 

   (ekskl. moms)

    inkl. moms
Abonnementsafgift årligt.:                        

            

pr. installeret måler. 

 (800)

 1.000

     
Specielle brandslukningsanlæg                     
Sprinkleranlæg med og uden reservoir    
5 x abonnementsbidrag 

 (3.300)

 4.125

     
Forbrugsbidrag.:     
Byggevand ( parcelhuse )

 (500)

 625

Byggevand større byggerier - efter måler    
 

 

 

Driftsbidrag til Ølgod Vandværk pr. m3      

 (2,84)

 3,55

     
Afgift af ledningsført vand pr. m3

 (6,37)

 7,96

 

 

 

Samlet pris pr. m3

(9,21)

 11,51

     

Betalingen opkræves i rater der forfalder til betaling henholdsvis 1. marts (samtidig med årsopgørelsen) og 1. september. Aconto opkrævningen reguleres en gang årligt i forbindelse med årsopgørelsen.

//