Få styr på din returtemperatur

På varmeværket kan du gratis hente små klistermærker. Mærkerne hjælper dig med at holde øje med din returtemperatur. Som billedet herunder viser skal de klistres på dine radiatorer. De skal sidde så tæt på afgangsrøret som muligt. De kan også placeres på returrøret fra en vandvarmer eller gulvvarmen.

Hvis afgangstemperaturen (returløbstemperaturen) kommer over 31 grader fremkommer der en lille sur smiley som på den måde viser at der skal gøres noget.

Hvad gør man så hvis ens returtemperatur er for høj?

Følg de råd du finder her på siden f. eks. 'De 10 hotte' som du finder i menuen under punktet 'Generelle spareråd'. Hvis der er fortsat er problemer kan du kontakte en VVS-installatør til at gennemgå din installation for fejl eller mangler.