Lækagealarm

Alle vores vandmålere har indbygget lækagekontrol. Hvordan lækagefunktionen virker kan du læse en beskrivelse af herunder.

 

Forsyningsområde Ølgod

Forbruget af vand er overvåget af vandmåleren, og det fungerer ved at vandmåleren holder øje med om vandforbruget er 0 L/h, i en sammenhængende periode på minimum én time i løbet af en periode på 24 timer.

Hvis ikke der er et ophold i vandforbruget på minimum én time indenfor en periode på 24 timer, bliver det markeret med et symbol i displayet på vandmåleren, således at man altid selv kan se lækagealarmen. Lækagealarmen bliver ligeledes sendt med i wireless M-bus datapakken (aflæsningerne) fra måleren.

Efter udgangen af hver måned kontrollere vi aflæsningerne for lækagealarmer. Ved denne kontrol vil der være en del "falske" alarmer, som skyldes de installationer hvor der hvert døgn er en løbende forbrug i hver time, og disse "falske alarmer" vil ikke have vores opmærksomhed. Det vil være installationer som landbrug, industri, boligforeninger, hoteller m.m.

De øvrige installationer med lækagealarmer vil blive vurderet af vores medarbejdere, og der vil blive sendt en service SMS, med beredskabsalarm.dk, til de forbrugere hvor vandmåleren har stået med en lækage i mere end 72 timer (3 dage).

I forbindelse med den månedlige lækagekontrol, finder vi typisk 3 - 5 installationer, hvor der er en ”utæthed”. Erfaringerne viser dog, at det som oftest er et "løbende toilet" eller lignende der er hovedårsagen til lækagen.

Lækagekontrol skal opfattes som en uforpligtende service, uden garanti for at alle utætheder overvåges. Vandværket kan derfor ikke på nogen måde gøres ansvarlig over for skader som måtte opstå ved lækager eller sprængninger, på grund af mangelfuld information eller henvendelse til forbrugeren.

Forsyningsområde Tistrup 

Håndteringen af dette er ikke afklaret endnu. Information kommer.