Lækagealarm

De fleste af vores vandmålere har indbygget lækagekontrol. Hvordan lækagefunktionen virker kan du læse en beskrivelse af herunder.

Vandinstallationer, som afregnes af en Hydrus vandmåler, er overvåget af vandmåleren. Vandmålernen holder øje med om vandforbruget er 0 L/h, i en sammenhængende periode på én time i løbet af 24 timer. Hvis der er et kontinuerligt vandforbrug i mere end 24 timer, bliver det markeret med et symbol i dispalyet.

Alle Hydrus vandmålere bliver aflæst hvert kvartal ved brug af ”drive by” metoden, og i den forbindelse gennemgår vi efterfølgende alle aflæsninger for at finde de installationer, hvor vandmåleren fortæller at der er en lækage. Installationer hvor der er et forbrug hele døgnet grundet husdyr eller industri, vil ikke blive kontrolleret for lækage. Hvis der er en lækage alarm, samtidig med at øjebliksforbruget i installationen er større end 0 L/h, retter vi henvendelse til den pågældende forbruger på installationen, enten i form af et service besøg, eller et brev.

I forbindelse med hver kvartals aflæsning, finder vi typisk 6 - 10 installationer, hvor der er en ”utæthed”. Erfaringerne viser dog, at det som oftest er et "løbende toilet" eller lignende der er hovedårsagen til lækagen.

 

Lækagekontrol skal opfattes som en uforpligtende service, uden garanti for at alle utætheder overvåges. Vandværket kan derfor ikke på nogen måde gøres ansvarlig over for skader som måtte opstå ved lækager eller sprængninger, på grund af mangelfuld information eller henvendelse til forbrugeren.