Sådan aflæses din varmemåler

Som forbruger har du ret til at kende tidspunktet for hvornår din varmemåler aflæses, så du selv har mulighed for at kontrollere om aflæsningen er korrekt. Nedenfor finder du en beskrivelse af hvordan og hvornår vi aflæser målere her i Ølgod.
Ølgod Fjernvarmeselskab anvender kun varmemålere leveret af Diehl Metering, som type Sharky (ultralydsmåler). Alle målerinstallationerne (på nær de installationer, hvor der er fælles fremløb) er monteret med en ekstra flowdel, således der er lækageovervågning af fjernvarmeinstallationen. 

Sharky ultralydsmåler, aflæses med et wireless M-bus system. 

I varmeværkets skorsten på Industrivej 9, er der monteret 3 panelantenner som aflæser varmemålerne flere gange dagligt.

I forbindelse med en flytning, hvor vi bliver bedt om at aflæse varmemåleren, bliver den aflæst på det aftalte tidspunkt.

Aflæsningerne fra alle målerne bliver gjort tilgængelige på vores hjemmeside via eForsyning, sådan at man kan følge med i forbruget og temperatur forhold m.m. Det er den aflæsning der ligger tættest på midnat der bliver vist i eForsyning.

I forbindelse med årsaflæsningen, der foretages sidst i december måned, bliver den nyeste aflæsning, af de aflæsninger som ligger inden for intervallet +/- 3 dage, ophøjet til en årsaflæsning.

Hvis der opstår tvivl om rigtigheden af de fjernaflæste tal, er det målerens tællerstand der er gældende.