Bestyrelsen

Formand

Jan Lillegaard
Søndergade 59
6870 Ølgod
Tlf.: 29 60 96 09
jan@ernstjacobsen.dk

Valgt sept. 2004
Beskæftigelse: Vognmand

Næstformand

John Christensen
Bøllundvej 14
6870 Ølgod
Tlf.: 75 245938
jc-consult@get2net.dk

Valgt sept. 2011
Beskæftigelse: Arbejdsleder

Sekretær

Asbjørn Gregersen
Lindealle 6
6870 Ølgod
Tlf.: 40 45 52 14
asg@avdan.dk

Valgt aug. 2014
Beskæftigelse: Virksomhedsejerleder

Susanne Bergmann

Kirkevænget 24
6870 Ølgod
Tlf.: 40801505
sbergmann5@gmail.com

Valgt sept. 2018
Beskæftigelse: Bogholder

Bjarne Nørtoft

Store Hejbølvej 11
6870 Ølgod
Tlf.: 28607361
nortoft@lykkegrd.dk

Valgt maj. 2019
Beskæftigelse: Selvstændig Landmand

Per Villadsen

Industrivej 32
6870 Ølgod
Tlf.: 22 21 23 23
phv@bbsyd.dk

Valgt aug. 2016
Beskæftigelse: Projektleder

Anders Thomsen

St. Hejbølvej 2
6870 Ølgod
Tlf.: 75 243015
hejboel@live.dk

Valgt sept. 2011
Beskæftigelse: Selvstændig Landmand

Aflønning af bestyrelsen

De enkelte bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar for deres bestyrelsesarbejde. Honoraret er vedtaget på generalforsamlingen i 2011 og honoraret indeksreguleres årligt. 

Månedshonorar Formand: 2.000 kr.

Månedshonorer øvrige medlemmer: 1.000 kr.

Ved deltagelse i møder inden for normal arbejdstid, aflønnes deltagelsen som kompensation for manglende indtægt i hovederhvervet.

Mødekalender

DOWNLOAD
Mødekalender 2019