Bestyrelsen

Formand
Jan Lillegaard
Søndergade 59
6870 Ølgod
Tlf.: 29 60 96 09
jaliotv@gmail.com

Valgt sept. 2004
Beskæftigelse: Vognmand

Næstformand
Leif Andersen
Rønnevænget 45
6870 Ølgod
Tlf.: 21 81 51 30
leanotv@gmail.com

Valgt sept. 2011
Beskæftigelse: Pensionist

Sekretær
Asbjørn Gregersen
Lindealle 6
6870 Ølgod
Tlf.:
asgrotv@gmail.com

Valgt aug. 2014
Beskæftigelse: Virksomhedsejerleder

Susanne Bergmann
Kirkevænget 24
6870 Ølgod
susbeotv@gmail.com

Valgt sept. 2018
Beskæftigelse: Bogholder

John Christensen
Bøllundvej 14
6870 Ølgod
Tlf.: 75 245938
jocotv@gmail.com

Valgt sept. 2011
Beskæftigelse: Arbejdsleder

Per Villadsen
Industrivej 32
6870 Ølgod
Tlf.: 22 21 23 23
peviotv@gmail.com

Valgt aug. 2016
Beskæftigelse: Projektleder

Anders Thomsen
St. Hejbølvej 2
6870 Ølgod
Tlf.: 75 243015
andtotv@gmail.com

Valgt sept. 2011
Beskæftigelse: Landmand

Aflønning af bestyrelsen

De enkelte bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar for deres bestyrelsesarbejde. Honoraret er vedtaget på generalforsamlingen i 2011 og honoraret indeksreguleres årligt. 

Månedshonorar Formand: 2.000 kr.

Månedshonorer øvrige medlemmer: 1.000 kr.

Ved deltagelse i møder inden for normal arbejdstid, aflønnes deltagelsen som kompensation for manglende indtægt i hovederhvervet.

Mødekalender

DOWNLOAD
Mødekalender 2019