Sådan aflæses din varmemåler

Som forbruger har du ret til at kende tidspunktet for hvornår din måler aflæses, så du selv har mulighed for at kontrollere om aflæsningen er korrekt. Nedenfor finder du en beskrivelse af hvordan og hvornår vi aflæser målere her i Ølgod.

Alle fjernvarmemålerne kan fjernaflæses gennem et radionetværk. Den 28. i hver måned igangsættes der et aflæsningsjob, hvor det normalt lykkedes at aflæse ca. 97% af målerne. De resterende målere forsøges aflæst de efterfølgende dage. Lykkes det ikke at få aflæst alle målere via radionetværket, bliver de sidste målere aflæst ved at køre forbi ejendommen med en håndterminal, for at lave en manuel radioaflæsning.

I forbindelse med en flytning, hvor vi bliver bedt om at aflæse varmemåleren, bliver den aflæst på det aftalte tidspunkt.

Alle aflæsningerne bliver gjort tilgængelige på vores selvbetjenings hjemmeside, så du kan følge med i dit forbrug.

I forbindelse med årsaflæsningen, der foretages d. 28 april, bliver den nyeste af de aflæsninger som ligger inden for +/- 7 dage, ophøjet til en årsaflæsning.

Hvis der opstår der tvivl om rigtigheden af de radioaflæste tal, er det målerens tællerstand der er gældende.