Nyt Vandværk på Bøllundvej

8. august 2019

Byggeri af nyt vandværk

Det nuværende vandværk, der er bygget i 1971 og udvidet i 1980, er teknisk udtjent. Da vandværket heller ikke lever op til nutidens krav, arbejdes der med planer om at bygge et nyt vandværk, ved siden af det eksisterende vandværk. Byggeri af det nye vandværk forventes igangsat foråret 2020.

Herunder ses de foreløbige planer for det nye vandværks udseende.

Visualiseringer